نوشته‌ها

شبکه عصبی
, , ,

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت

/
دوستان شبکه عصبی یه موضوعی بسیار جذاب برای تحقیق و نیاز مبرم برای مو…