نوشته‌ها

مخازن گازی
,

مهندسی مخازن گازی دکتر غنضفری (صنعتی شریف)

/
عنوان: مهندسی مخازن گازی استاد: دکتر غضنفری ، مدرس دانشگاه صنعتی …