نوشته‌ها

مخازن شکافدار
,

جزوه مخازن شکاف دار دکتر شادی زاده

/
عنوان: جزوه مخازن شکافدار استاد: دکتر شادی زاده زبان: فارسی انگلیس…