نوشته‌ها

برنامه متلب محاسبه حجم اولیه گاز در مخازن گاز خشک

/
در این برنامه به راحتی با وارد کردن چند فشار و Gp و دمای مخزن و وزن مخصو…