نوشته‌ها

حفاری دریایی
,

تاریخچه و انواع سکوهای دریایی

/
در سال 1920 یک سکوی چوبی در آبهای کم عمق دریاچه۳ ماراسی بیو …