نوشته‌ها

جدیدترین جزوه زمین شناسی نفت دکتر ربانی

/
عنوان: جزوه دست نویس زمین شناسی نفت + زمین شناسی نفت ایراناستاد: …

جزوه زمین شناسی نفت دکتر شکاری فرد

/
عنوان: جزوه زمین شناسی نفتاستاد: دکتر شکاری فرد زبان: فارسی نوشتار: تایپیسال: ۱۳…
زمین شناسی نفت دکتر امیربختیار
,

جزوه زمین شناسی نفت دکتر امیربختیار (صنعت نفت)

/
عنوان: جزوه زمین شناسی نفت استاد: دکتر امیربختیار، مدرس دان…