نوشته‌ها

زمین شناسی نفت دکتر امیربختیار
,

جزوه زمین شناسی نفت دکتر امیربختیار (صنعت نفت)

/
عنوان: جزوه زمین شناسی نفت استاد: دکتر امیربختیار، مدرس دان…