روند سفارش خدمات گروه نفتی.آی آر بدین شرح می باشد:

۱- درخواست سفارش از طرف متقاضی و از طریق فرم پاینن صفحه

۲- تماس ما با شما از طریق ایمیل و یا موبایل

۳- پرداخت ۵۰ % کل هزینه

۴- انجام پروژه مد نظر شما توسط گروه

۵- پرداخت هزینه باقیمانده

۶- فرستادن پروژه آمده شده به ایمیل متقاضی

[form form-6]