درصد رتبه های برتر کنکور ارشد نفت ۱۳۹۲-گرایش مخازن

رتبه ۱ – دانشگاه صنعت نفت اهواز

زبان: ۲۵
ریاضی : ۴۲
زمین شناسی: ۵۶
خواص سنگ وسیال مخزن: ۶۰
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۵۷
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۵۵
مهندسی مخزن: ۶۳


Khat

رتبه ۳ – دانشگاه صنعت نفت اهواز

زبان: ۱۰
ریاضی : ۲۵
زمین شناسی: ۵۳
خواص سنگ وسیال مخزن: ۶۷
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۶۰
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۵۳
مهندسی مخزن: ۵۷

Khat

رتبه ۷ – دانشگاه صنعت نفت اهواز
زبان: ۳۱
ریاضی : ۱۸
زمین شناسی: ۵۶
خواص سنگ وسیال مخزن: ۶۲
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۳۰
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۵۲
مهندسی مخزن: ۶۸

Khat

رتبه ۹- دانشگاه صنعتی شریف

زبان: ۲۰
ریاضی : ۵۰
زمین شناسی: ۵۰
خواص سنگ وسیال مخزن: ۵۱
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۵۵
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۴۰
مهندسی مخزن: ۷۰

Khat

رتبه ۱۰- دانشگاه تهران

زبان: ۲۵.۵۶
ریاضی : ۱۳.۳۳
زمین شناسی: ۷۰
خواص سنگ وسیال مخزن: ۵۶.۶۷
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۵۰
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۳۳.۳۳
مهندسی مخزن: ۶۱.۶۷

Khat

رتبه ۲۷- دانشگاه صنعت نفت اهواز

زبان: ۱۵
ریاضی : ۱۸
زمین شناسی: ۴۸
خواص سنگ وسیال مخزن: ۴۸
نمودارگیری و چاه آزمایی: ۴۳
بهره برداری. حفاری . دوفازی :۵۲
مهندسی مخزن: ۵۷

Khat

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید در گفت و گو ها شرکت کنید؟
راحت باشید، دیدگاه خود را درج کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *