مدیر

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”250px” height=”” background_color=”#d6fffd” border_width=”1″

border_color=”#bd0000″ ]درباره مدیر سایت[/dropshadowbox]

مدیر

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: جزو خطیب زاده

شهر تولد : شهر صددروازه (دامغان سیتی)

تاریخ تولد : اسفند ۱۳۷۰

تحصیلات : دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر

ایمیل: a.khatib2011@gmail.com

[dropshadowbox align=”center” effect=”lifted-both” width=”250px” height=”” background_color=”#d6fffd” border_width=”1″ border_color=”#bd0000″ ]درباره سایت[/dropshadowbox]

نفتی

نام: نفتی

نام خانوادگی : .آی آر

نام پدر: امیرحسین

تاریخ تولد : بهمن ۱۳۹۱

هدف از ولادت : اگر توجه کرده باشید تعداد سایت های مرتبط با رشته نفت که مقاله و کتاب و جزوه برای دانلود قرار می دهند و فارسی زبان هستند بسیار اندک است. این موضوع انگیزه راه اندازی این سایت بوده و هدف آن ارتقای منابع مطالعاتی در این رشته می باشد.