جزوه پتروفیزیک
, , ,

جزوه پتروفیزیک و چاه نگاری دکتر امین شهیدی

/
عنوان:جزوه چاه نگاری و پتروفیزیک استاد درس: دکتر امین شهیدی مولف: مهن…
دستور کار آزمایشگاه شیمی

دانلود دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی

/
عنوان:دستور کار آزمایشگاه شیمی عمومی مولف: دانشگاه صنعتی امیرکبیر زبان: فارس…
کتاب pvt دانش
,

دانلود کتاب PVT دانش

/
عنوان:PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids مولف: Ali Dane…
خواص سیال مک کین
,

دانلود کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان: The Properties of Fluid Petroleums (خواص سیالات نفتی) مولف: W…
ترجمه کتاب خواص سیال مک کین
,

دانلود ترجمه کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان: ویژگی سیالات نفتی (ترجمه کتاب خواص سیال مک کین) مولف: Wil…
خواص سنگ طارق احمد
,

دانلود کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد

/
عنوان: کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد مولف: طارق احمد مترجم: - زبان: لاتی…
ترجمه کتاب طارق احمد
,

دانلود کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری

/
عنوان: کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری (ترجمه کتاب طارق احمد) مولف: …