نوشته‌ها

,

مقاله "مکانیزم های تولید در مخازن شکافدار"

/
عنوان : مکانیزم های تولید در مخازن شکافدار تعداد صفحه : 7 من…
, ,

مقاله "بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی"

/
عنوان :بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی تعداد ص…
eor
, ,

مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت

/
نام مقاله : مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت ن…