نوشته‌ها

دانلود رایگان جزوه ژئوشیمی نفت دکتر ربانی

/
عنوان: جزوه ژئوشیمی نفت استاد: دکتر ربانی دانشگاه: امیرکبیر سا…
,

دانلود رایگان جدیدترین جزوه مخزن 1 دکتر مسیحی

/
عنوان: جزوه مخزن 1 استاد: دکتر مسیحی زبان: انگلیسی سال: 92 تعداد صفحه: …

دانلود رایگان جزوه زمین شناسی نفت ایران، دکتر ربانی

/
عنوان: جزوه زمین شناسی نفت ایران استاد: دکتر ربانی دانشگاه:امیرکبیر س…

خلاصه نکات کنکوری زمین شناسی ساختمانی

/
عنوان: خلاصه جزوات زمین شناسی ساختمانی استاد: این جزوه خلاصه نکات جزوات متعددی از …

دانلود رایگان جزوه حفاری 1 دکتر جمشیدی

/
عنوان: جزوه حفاری 1 استاد: دکتر جمشیدی دانشگاه: صنعتی شریف تعداد صفحه:166 نوشتار:د…
بهره برداری پورافشاری
,

دانلود رایگان جزوه بهره برداری پورافشاری

/
عنوان: جزوه جدید و کامل مهندسی بهره برداری استاد: دکتر پورافشا…