جزوه جدید حفاری 2 مهندس برادران

/
عنوان: جزوه حفاری 2 استاد: مهندس برادران دانشگاه: امیرکبیر سال: 1392 تعداد صفحه: 70 ن…
حفاری 1

جزوه جدید حفاری 1 مهندس برادران

/
عنوان: جزوه حفاری 1 استاد: مهندس برادران دانشگاه: امیرکبیر تعداد صفحه: 169 نوشتار:دست …
ازدیاد برداشت با امواج
, ,

ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین با استفاده از امواج ما فوق صوت

/
عنوان مقاله: ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین با استفاده از امواج…
هرزوروی گل
,

هرزروی گل در عملیات حفاری

/
عنوان مقاله: هرزروی گل در عملیات حفاری زبان: فارسی نوشتار: تایپی تعداد صفحه: …
, , ,

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در اسیدکاری گسترده

/
عنوان مقاله: حفاری افقی زبان: فارسی نوشتار: تایپی تعداد صفحه: 37 سال: خرداد…
حفاری افقی
,

حفاری افقی

/
عنوان مقاله: حفاری افقی زبان: فارسی نوشتار: تایپی تعداد صفحه: 31 سال: خرداد…