, , , ,

ترجمه و خلاصه کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان:  ترجمه و خلاصه کتاب خواص سیال مک کین ترجمه و تنظیم: مهندس …
, , , ,

جزوه خواص سنگ دکتر کاظم زاده

/
عنوان:  جزوه خواص سنگ مخزن استاد: دکتر کاظم زاده دانشگاه: ا…
,

جزوه زمین شناسی تحت الارضی دکتر معلمی

/
عنوان:  جزوه زمین شناسی تحت الارض استاد: دکتر معلمی دانشگاه: امیرکبیر س…
,

جزوه مکانیک سیالات دوفازی دکتر امین شهیدی

/
عنوان:  جزوه مکانیک سیالات دو فازی استاد: دکتر امین شهیدی دانشگاه: امیرکبی…
, ,

دانلود رایگان جزوه بهره برداری دکتر امین شهیدی (تایپی)

/
عنوان:جزوه بهره برداری استاد درس: دکتر امین شهیدی زبان: فارسی نوع نو…
جزوه پتروفیزیک
, , ,

جزوه پتروفیزیک و چاه نگاری دکتر امین شهیدی

/
عنوان:جزوه چاه نگاری و پتروفیزیک استاد درس: دکتر امین شهیدی مولف: مهن…