کتاب مهندسی مخزن آمیکس
,

کتاب مهندسی مخزن Amyx

/
عنوان: Amyx-Petroleum Reservoir Engineering تعداد صفحه: 318 …
مخازن گازی
,

مهندسی مخازن گازی دکتر غنضفری (صنعتی شریف)

/
عنوان: مهندسی مخازن گازی استاد: دکتر غضنفری ، مدرس دانشگاه صنعتی …
خواص سنگ مخزن
,

خواص سنگ مخزن دکتر غضنفری (دانشگاه شریف)

/
عنوان: خواص سنگ مخزن استاد: دکتر غضنفری (استاد دانشگاه شریف) زبان: ان…
سیالات دوفازی
, , ,

دانلود کتاب مکانیک سیالات دوفازی علی وطنی

/
عنوان:اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی مولف: …
, ,

مقاله "بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی"

/
عنوان :بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی تعداد ص…
, , ,

دانلود رایگان جزوه خواص سنگ دکتر شفیعی

/
عنوان : جزوه ی خواص سنگ دکتر شفیعی صفحه :197 …
کتاب pvt دانش
,

دانلود کتاب PVT دانش

/
عنوان:PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids مولف: Ali Dane…
خواص سیال مک کین
,

دانلود کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان: The Properties of Fluid Petroleums (خواص سیالات نفتی) مولف: W…
ترجمه کتاب خواص سیال مک کین
,

دانلود ترجمه کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان: ویژگی سیالات نفتی (ترجمه کتاب خواص سیال مک کین) مولف: Wil…
خواص سنگ طارق احمد
,

دانلود کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد

/
عنوان: کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد مولف: طارق احمد مترجم: - زبان: لاتی…
ترجمه کتاب طارق احمد
,

دانلود کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری

/
عنوان: کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری (ترجمه کتاب طارق احمد) مولف: …