ترجمه کتاب خواص سیال مک کین
,

دانلود ترجمه کتاب خواص سیال مک کین

/
عنوان: ویژگی سیالات نفتی (ترجمه کتاب خواص سیال مک کین) مولف: Wil…
خواص سنگ طارق احمد
,

دانلود کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد

/
عنوان: کتاب خواص سنگ مخزن طارق احمد مولف: طارق احمد مترجم: - زبان: لاتی…
ترجمه کتاب طارق احمد
,

دانلود کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری

/
عنوان: کتاب مهندسی مخازن هیدروکربوری (ترجمه کتاب طارق احمد) مولف: …