, , , ,

دستور کار آزمایشگاه فرآورده های نفتی

/
عنوان : آزمایشگاه فرآورده های نفتی زبان: فارسی کیفیت: خوب تعداد صفحه : …
, ,

مقاله "بهینه سازی تعداد چاه های یک میدان نفتی"

/
عنوان : بهینه سازی تعداد چاه های یک میدان نفتی تعداد صفحه : 12…
شبکه عصبی
, , ,

کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت

/
دوستان شبکه عصبی یه موضوعی بسیار جذاب برای تحقیق و نیاز مبرم برای مو…
,

مقاله "مکانیزم های تولید در مخازن شکافدار"

/
عنوان : مکانیزم های تولید در مخازن شکافدار تعداد صفحه : 7 من…
, ,

مقاله "بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی"

/
عنوان :بهبود روش های ارزیابی سازند و تخمین خواص مخزنی تعداد ص…
eor
, ,

مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت

/
نام مقاله : مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت ن…