صفحه اصلی

اطلاعیه ۱

با توجه به راه اندازی فروشگاه فایل نفتی از این پس فقط محصولات رایگان در سایت اصلی (nafti.ir) قرار گرفته و محصولات فروشی در فروشگاه قرار می گیرد.

اطلاعیه ۲

برای رضایتمندی بیشتر کاربران، تعداد مقالات درخواستی برای کاربران عادی به ۳ افزایش یافت و تمامی کاربران میتوانند در روز ۳ مقاله از onepetro درخواست بدهند.

last-questions

req-articlerequest

عنوانزبانسال
Estimating Layers Deliverability in Multi-Layered Gas Reservoirs Using Artificial Intelligenceانگلیسی2012
A Hybrid Artificial Intelligence Method for the Optimization of Integrated Gas Production Systemانگلیسی2006
A New Method for Gas Well Deliverability Potential Estimation Using MiniDST and Single Well Modeling: Theory and Examplesانگلیسی2008
Zeta-Potential Investigation and Experimental Study of Nanoparticles Deposited on Rock Surface To Reduce Fines Migrationانگلیسی2013
Computer Modeling and Simulation of High Frequency Vibration Recovery Enhancement Technology in Low-Permeability Reservoirsانگلیسی2010